• Hem
sida

Vad händer på Södermalm

Det är tillsammans vi skapar ett jämlikare, rättvisare och mer feministiskt Sverige! Ju fler vi är, desto starkare blir vi – bli medlem i Vänsterpartiet!

Här uppdaterar vi om Vänsterpartiets aktiviteter på Södermalm.

Kommande aktiviteter:

27-28/3 Distriktsårskonferens (DÅK)
Lördag-söndag den 27-28 mars 2021 är det dags för Distriktsårskonferens (DÅK) för Vänsterpartiet Storstockholm. Det är många viktiga frågor på dagordningen. Förutom ”sedvanliga DÅK-förhandlingar” med val av ny distriktsstyrelse och fastställande av verksamhetsplan för mandatperioden 2021 – 2023 m.m. skall DÅK välja valberedningar som skall lämna förslag till vilka som skall finnas med på Vänster-partiets valsedlar vid valen 2022 till riksdagen och regionfullmäktige Region Stockholm.

Mer information kommer inför mötet.
Som pandemiläget ser ut utgår vi ifrån att mötet blir digitalt


För mer information besök vår Facebooksida eller följ oss på Instagram!

Kopiera länk