• Hem
  • Vill du bli näm...
sida

Vill du bli nämndeman?

Att vara nämndeman är ett spännande och viktigt uppdrag där du tillsammans med juristdomare avgör mål och ärenden i domstol.

Nämndemannauppdraget ställer stora krav på objektivitet och saklighet. Även koncentrationsförmågan sätts på prov. Människor, deras livssituation och problem är kärnan i den verksamhet du kommer i kontakt med. Det är det som gör uppgiften ansvarsfull, stimulerande och utvecklande.

Som nämndeman är du viktig för rättssäkerheten. Tillsammans med en juristdomare kommer du att sätta dig in i mål av många slag och sedan självständigt göra din bedömning. Din röst är lika mycket värd som juristdomarens och de andra nämndemännens.

Alla medlemmar i föreningarna Västra Södermalm och Vita Bergen är varmt välkomna att nominera sig till nämndeman här!

Kopiera länk