• Hem
  • Stadsdelsnämnde...
sida

Stadsdelsnämnden

Några av de frågor stadsdelsförvaltningen på Södermalm ansvarar för är:

  • kommunal förskola
  • äldreomsorg
  • stöd och service till personer med funktionsnedsättning
  • stadsmiljöarbete (till exempel skötsel av parker)
  • socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg
  • konsumentvägledning
  • fritids- och kulturverksamhet.

Stadsdelsnämnden har 13 ledamöter och 13 ersättare. Som tredje största parti i Stockholm har Vänsterpartiet fyra representanter, två ordinarie och två ersättare.

Birgitta Sevefjord, Gruppledare
Charlotta Lilja Pittuco, ledamot
Elis Wibacke, ersättare
Joakim Andersson, ersättare

Nämnden möts ungefär en gång i månaden på Södermalms stadsdelsförvaltnings kontor, och varje möte inleds med en frågestund för allmänheten.

Nämndens handlingar publiceras på insyn: http://insynsverige.se/stockholm-sodermalm.

Ta gärna kontakt med oss politiker om du har några frågor du vill att vänstern ska driva.

Kopiera länk