• Hem
  • Södermalms stad...
sida

Södermalms stadsdelsnämnd

Några av de frågor stadsdelsförvaltningen på Södermalm ansvarar för är:

  • kommunal förskola
  • äldreomsorg
  • stöd och service till personer med funktionsnedsättning
  • stadsmiljöarbete (till exempel skötsel av parker)
  • socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg
  • konsumentvägledning
  • fritids- och kulturverksamhet.

Stadsdelsnämnden har 13 ledamöter och 13 ersättare. Som tredje största parti i Stockholm har Vänsterpartiet fyra representanter, två ordinarie och två ersättare.

Birgitta Sevefjord, Gruppledare
Charlotta Lilja Pittuco, ledamot
Elis Wibacke, ersättare
Frida Nehrfors Hultén, ersättare

Nämnden möts ungefär en gång i månaden på Södermalms stadsdelsförvaltnings kontor, och varje möte inleds med en frågestund för allmänheten.

Nämndens handlingar publiceras på Stockholms Stads hemsida: https://edokmeetings.stockholm.se/committees/sodermalms-stadsdelsnamnd

Ta gärna kontakt med oss politiker om du har några frågor du vill att vänstern ska driva.

Kopiera länk